Lumaktaw patungo sa pangunahing nilalaman

SNAP Authorized Resellers

SNAP Authorized Resellers ang mga opisyal na distributors ng SNAP Nutrient Solution for Hydroponics.

Ang SNAP Nutrient Solution for Hydroponics ay dine-develop at ginagawa sa IPB-UPLB. Mabibili ito sa National Seed Foundation at mga SNAP Authorized Resellers.

Ang SNAP Nutrient Solution for Hydroponics ay dini-distribute ng mga SNAP Hydroponics Authorized Resellers. Ang mga authorized resellers ay nakilahok at nakumpleto ang short training course ng SNAP Hydroponics. Sila ay awtorisadong bumili ng SNAP Hydroponics nutrient solutions mula sa IPB-UPLB upang ipagbili.

Sila ay nagsanay sa teyoretikal at praktikal na mga aspekto ng hydroponics na may diin sa pag-setup at pagpapatakbo ng sistemang SNAP Hydroponics; pagkilala sa iba’t ibang sintomas ng nutrient deficiency at nutrient toxicity; mga batayang konsepto sa plant nutrition na may kaugnayan sa produksiyon ng gulay gamit ang hydroponics.

Ang mga SNAP Authorized Resellers ay marapat na rehistradong negosyong entidád.

tip

Maaring magpadala ng mga katanungan tungkol sa SNAP sa opisyal na Facebook Page ng SNAP Hydroponics.