Lumaktaw patungo sa pangunahing nilalaman

Pagsasanay sa SNAP Hydroponics

Impormasyon tungkol sa hydroponics training seminar ng IPB-UPLB.

info

Dahil sa kasalukyang pandemya ng COVID-19 lahat ng pagsasanay sa IPB-UPLB ay suspendido hanggang sa magkaroon ng karagdagang abiso.

Ang UPLB Institute of Plant Breeding (IPB-UPLB) ay may maiksing kursong pagsasanay na may pamagat na ā€œTraining on Hydroponics Vegetable Production with Emphasis on SNAP Hydroponics.ā€ Ang mga kalahok na nakatapos ng maikling kursong pagsasanay na ito ay ginagawaran ng sertipiko ng pagkumpleto.

DeskripsiyĆ³n#

Mga teyoretikal at praktikal na aspekto ng hydroponics na may diin sa pag-setup at pagpapatakbo ng sistemang SNAP hydroponics; pagkilala sa ibaā€™t ibang sintomas ng nutrient deficiency at nutrient toxicity; mga batayang konsepto sa plant nutrition na may kaugnayan sa produksiyon ng gulay gamit ang hydroponics; may kasamang starter kit: nutrient solution, buhay na mga binhi, at styrofoam na kahon at baso.

Iskedyul#

Ang maiksing kursong pagsasanay sa SNAP Hydroponics ay regular na isinasagawa tuwing pangalawa at pang-apat na Martes ng bawat buwan. Subalit maaring mabago ang iskedyul depende sa availability ng resource speaker. Tumatagal ng isang araw ang pagsasanay at tipikal na nagsisimula ng 9:00NU at nagtatapos ng 5:00NH. Ang pagsasanay ay ginagawa sa IPB-UPLB.

Bayad sa Kurso#

Ang bayad sa kurso ay ā‚±2,000. Kasama na ang mga materyales sa pagsasanay at mga meryenda.

Magpalista#

Upang magpalista, piliin ang ā€œHydroponics Vegetable Production with Emphasis on SNAP Hydroponicsā€ sa online registration form.